Tuesday, January 19, 2010

Iklan ...Lughatul Jannah

Halaqah Pengajian Khusus Bahasa Al Qur'an Berkitab

Kitab Matan Al Ajrumiyyah - Nahu
Kitab Matan Al Bina' wal Asas - Sorof

(Setiap) Hari Sabtu
Jam 9.00 pagi
Bermula 23 Jan 2010

di Ma'ahad An Nuriah Ad Diniah
Sg Udang , Melaka


Semua yang berminat dijemput hadir

No comments: