Sunday, January 14, 2007

TASAWWUR TARBIYYAH HARAKIYYAH

1.0 TAKRIF TARBIYAH HARAKIYYAH

Proses perubahan terhadap diri yang dicetuskan melalui penyemaian dan penyuburan benih ilmu dan iman, pengasuhan amal dan akhlaq serta pengukuhan iltizam ke arah penegakan amal Islami dalam konteks pergerakan jama’ah Islamiyyah.

Al Jumu’ah :2, Al Hujurat: 7

2.0 TARKIZ TARBAWIY

Tarkiz berarti pusat atau titik perubahan yang menjadi sasaran kepada sentuhan tarbiyah , iaitu :
a. Aqal
b. Ruh
c. Hati
d. Nafsu

Al A’raaf : 172

`Ingatlah di dalam jasad ada seketul daging, jika ia baik maka baiklah seluruh jasad…….ingatlah ianya adalah HATI’ - Al Hadith

`Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikut apa ( syariat) yang aku bawa’ - Al Hadith

3.0 MATLAMAT TARBIYAH HARAKIYAH

3.1 Melahirkan anggota-anggota jama’ah yang melengkapi syarat-syarat keislaman iaitu :

Keimanan yang kukuh
Ilmu dan fikrah yang jelas
Keperibadian yang luhur
Iltizam yang kuat terhadap Islam dan perjuangannya.

Al Hujurat : 15

3.2 Memperlengkapkan anggota-anggota dengan persiapan sebagai dai’e mujahid iaitu :
Berkebolehan memimpin dan mentarbiyah mad’u
Mampu untuk menyampaikan fikrah jama’ah
Bersikap kritis dan berpandangan tajam terhadap waqi’e
Menghayati prinsip-prinsip berjama’ah dalam amal jamai’y dan tanzim.

3.3 Melakukan penguasaan tarbiyah sepenuhnya terhadap perjalanan dan pergerakan jama’ah iaitu:

Aktiviti jamai’y dan ijtima’iy
Kepimpinan
Organisasi

4.0 PENGUASAAN TARBAWIY

4.1 Penguasaan Fardi

A. Bidang-bidang penguasaan

Pemikiran
Percakapan
Amalan dan tindakan
Kawalan diri dan emosi
Perangai, sikap dan tingkah laku
Kesedaran hati
Keinginan diri

`Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat maka hendaklah dia bercakap yang baik atau dia diam sahaja….’ – Al HadithB. Pendekatan dan wasail fardi

a. Qur`aniy
b. Zikrullah
c. Tafakur
d. Ibadah
e. Masjid
f. Muraqabah

4.2 Penguasaan Jama’iy

4.2.1 Prinsip-prinsip Penguasaan

a. Mengutamakan yang positif dari negatif
b. Mengutamakan kesederhanaan dari melampau
c. Berterusan walau pun sedikit
d. Meletakkan aulawiyat dalam takwin
e. Pembentukan melalui qudwah
f. Pembentukan kullie dan bukan juz`ie
g. Kesejahteraan bi`ah
h. Kesan pahala dan dosa
i. Mengenali ahli dan meletakkannya pada marhalah yang betul
j. Meletakkan ahli berperanan dalam tanzim mengikut keupayaan dan kemampuannya.

4.2.2 Kesan-kesan Penguasaan
Cara dan sikap pemikiran
Ketaatan dan wala’
Iltizam
Kesediaan dipertingkatkan
Kesediaan disusunatur
Kesediaan bekerja dan berkorban untuk amal islami

4.2.3 Pendekatan dan wasail jama’iy
Usrah
Tamrin
Rehlah dan mukhaiyyam
Halakat umumi dan khusus
Daurah ilmiyyah
Mu’ayasyah
Ijtima’iyyah

Disediakan oleh
AL FAQIR MOHD NOOR OMAR AL JAWI
Rujukan :
1. Fi Afaqit Ta’alim - Sa’id Hawwa
2. Al Madkhal ila dakwah al Ikhwan al Muslimin - Sa’id Hawwa
3. Al Isti’ab fi hayatiddakwah wada’iyyah - Fathi Yakan
4. Manhaj Tarbiyah PAS

No comments: