Wednesday, June 03, 2009

Siri Muwasofat Tarbiyyah 1

سليم العقيدة
AQIDAH YANG SEJAHTERA

Mempertahankan Aqidah Sehingga Akhir Hayatمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة

رواه أحمد عن ابن مسعود

“Barangsiapa mati dalam keadaan tidak menyengutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia akan masuk syurga”

HIKMAH TARBAWIYYAH

1. “Barangsiapa mati”..menunjukkan suatu pesanan agar kita meraih husnul khatimah dan menghindari diri dari su’ul khatimah ketika kematian datang menjemput kita.
2. “..mati dalam keadaan tidak menyegutukan Allah..” ini mengisyaratkan kita agar menjadikan kehidupan kita jauh dari segala unsur kesyirikan.Juga kita mestilah sentiasa dalam keadaan bertaubat supaya jika kematian datang maka kita bersih dari kotoran dosa.
3. ”...tidak menyengutukan Allah dengan sesuatu pun..” Syirik besar menggugurkan iman dan syirik kecil mengurangkan kesempurnaan iman. Maka jauhilah ia sekuasamu.
4. ”..Maka ia akan masuk syurga..”. Inilah harapan dan cita-cita setiap muslim mukmin. Tidak ada yang lain diharapkan di penghujung perjalanan hidup melainkan kesenangan di syurga yang abadi.

Wallahu a’lam

ABi

No comments: