Wednesday, March 25, 2009

KEPIMPINAN JAMA'AH: KUALITI DAN PEMBINAANNYA

KEPIMPINAN PAS : KUALITI DAN PEMBINAANNYA

MUQADDIMAH
LATARBELAKANG
FAKTOR AMAL JAMA’IY
KUALITI
PEMBINAAN PEMIMPIN
PENUTUP

MUQADDIMAH
' Dan Kami jadikan di kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan urusan Kami tatkala mereka bersabar dan adalah mereka dengan ayat-ayat Kami mereka yakin '
( As Sajadah : 24 )

Kepimpinan jama'ah adalah unsur tanzim yang yang sangat dharuri. Ianya terbentuk bagi memenuhi keperluan dan matlamat perjuangan jama'ah. Maka sudah pasti , ia mempunyai kualiti-kualiti tertentu dan kaedah pembinaan tersendiri.

LATARBELAKANG

* PAS adalah sebuah jama’ah yang beridentitikan harakah Islamiyyah.
* PAS juga berdaftar sebagai sebuah parti politik yang membawa dasar-dasar
perjuangan Islam.
* PAS mempunyai struktur organisasi yang besar dan mendasar.
* PAS bergerak melalui pelbagai bidang amal Islami tetapi terfokus pada dakwah, tarbiyyah dan jihad.
* Konsep amal jama’iy menjadi dasar utama dalam keseluruhan gerak kerja PAS.

FAKTOR AMAL JAMA’IY

* Qiyadah – Kepimpinan
* Jundiyyah – Ahli
* Syura
* Wala’ - Kesetiaan
* Ketaatan
* Tsiqah
* Tanzim – Organisasi
* Nizam – Perlembagaan

KUALITI KEPIMPINAN


• Keperibadian – personaliti
• Kebolehan tadbir
• Kebolehan membina persepsi
• Kebolehan dalam ‘art of war’
• Kebolehan interaksi dan komunikasiKEPERIBADIAN

• Asas :
– Muslim
– Mukmin
– Muttaqi
– Da’ie
– MujahiD

• Sifat khusus :
– Amanah
– Berani
- Qudwah yang baik
– Tawadhu’
– Istiqamah
– Tetap pendirian

• Sikap Khusus :
– Berlapang dada
– Mengambil berat
– Berbincang
– Menghargai kebaikan dan kemuliaan


KEBOLEHAN TADBIR

* Mendapat info dan membuat kajian
* Membuat perancangan
* Membuat penyusunan kerja
* Membuat arahan dan motivasi kerja
* Membuat penyelarasan
* Membuat pemantauan dan pengawasan

KEBOLEHAN MEMBUAT PERSEPSI

* Kebolehan membaca dan menterjemah keadaan
* Mengesan permasalahan dan mengatur penyelesaian
* Kebolehan untuk membuat pilihan dan keputusan

KEBOLEHAN DALAM `ART OF WAR’

* Kebolehan mencipta sebab-sebab kemenangan
* Mengkaji SWOT
* Membina pelan dan strategi
* Menyerang musuh dan mempertahankan kubu

KEBOLEHAN DALAM INTERAKSI DAN KOMUNIKASI

* Kebolehan bergaul dan berhubung dengan ahli dan bukan ahli ( interpersonal)
* Secara verbal atau unverbal
* Kebolehan untuk menyampaikan mesej perjuangan
* Kebolehan mempengaruhi

PEMBINAAN PEMIMPIN

• Melalui manhaj tarbiyyah dan perkaderan.
• Melalui pencanaian terhadap bakat dan potensi yang tersedia ada.
• Melalui pengalaman dan penglibatan dalam medan perjuangan.


PENUTUP

Pemimpin yang lahir dari manhaj dan medan perjuangan jamaah adalah pemimpin terbaik yang mampu membawa jamaah ke matlamat perjuangannya. Ianya perlu diusahakan dengan gigih dan serius. Tanpa kesungguhan maka tiada apa yang terbaik akan dapat dihasilkan.

Wallahu a'lam.


ABi