Tuesday, January 26, 2010

IKLAN Pengajian khususi ...

HALAQAH KHUSUSI TAFSIR IBNU KATHIR WA RIYADHUS SOLIHIN
( bi wasithoh lughotil 'arabiyyah )
ma'a
AL FADHIL AL UST HJ JALILUDDIN HJ ABD WAHID
9.00 sobahan
yaum as sabti usbu'an fi Ma'ahad An Nuriah Ad Diniah
( badaan 30 jan 2010 )
ANTUM MAD'UN

Tuesday, January 19, 2010

Iklan ...Lughatul Jannah

Halaqah Pengajian Khusus Bahasa Al Qur'an Berkitab

Kitab Matan Al Ajrumiyyah - Nahu
Kitab Matan Al Bina' wal Asas - Sorof

(Setiap) Hari Sabtu
Jam 9.00 pagi
Bermula 23 Jan 2010

di Ma'ahad An Nuriah Ad Diniah
Sg Udang , Melaka


Semua yang berminat dijemput hadir

Saturday, January 02, 2010

Bagaikan Menyaksi Sejarah Kehebatan Perjuangan dan Tamaddun Islam Di Hadapan Mata...

Ketenangan ruh..di Masjid Umawiy
Tapak kaki Nabi S.A.W. ...di Kota Halab

Hospital dan bilik rawatan Ibn Sina dekat Kota HalabPentas di dalam Kota Halab


Hebatnya Kota Halab yang ditawan oleh Salahuddin Al Ayyubi
dari pemerintahan Rumawiy

Bumi Penuh Keberkatan Ruhiyy....

Maqam Nabi Zakaria di Jamik Umawiy Soghir di Kota Halab..ada beberapa
doa istimewa yang Abi doa di sini untuk beberapa orang anak-anak jama'ah...

Kelas Pengajian Sohih Muslim bersanad...

Kota Damsyiq dari jendela kelas Abi...


Maqam Sahabat Nabi ..Abi Darda' R.A.


Kubah Masjid Umawiy..di bawah kubah inilah Al Imam
Al Ghazali menghabiskan penulisan kitab Ihya' Ulumiddin dan
Bidayatul Hidayah
Syria Ardhul Anbiya'....

Maqam Saidina Husein dalam Masjid Umawiy
Maqam Salahuddin Al Ayyubi dalam Masjid Umawiy


Maqam Nabi Zulkifli


Maqam Nabi Yahya A.S. dalam Masjid Umawiy ...masjid sejak zaman Bani Umaiyyah
dibina dalam kurun pertama hijrah


Mujammak Abu Nuur...tempat Abi ngaji