Sunday, November 04, 2012

5 Asas Mengenali HATI (sambungan)...

Asas yang ke empat ( mengenali HATI ) :

..sesungguhnya HATI adalah satu perbendaharaan bagi segala permata bagi diri manusia yang bernilai, dan segala arti kemuliaan dan kebesaran..

yang pertama iaitu AQAL dan kemuncak kemuliaan ialah MAKRIFATULLAH, yang mana ianya menjadi sebab kepada kebahagiaan dua dunia iaitu DUNIA dan AKHIRAT...

yang kedua iaitu BASIROH ( mata hati yang mempunyai kekuatan
cahaya Allah untuk melihat hakikat kebenaran ) yang dengannya seorang hamba itu mendapat kedudukan yang tinggi serta harga dan kemuliaan di sisi Allah azz wa Jalla....

yang ke tiga iaitu NIAT YANG IKHLAS pada ketaatan yang bergantung padanya pahala yang berpanjangan ...

yang ke empat iaitu SEGALA CABANG ILMU DAN HIKMAH yang menjadi kemuliaan hamba dan segala akhlaq peri laku yang mulia...

yang ke lima iaitu SEGALA SIFAT MAHMUDAH ( yang terpuji ) seperti taubat, syukur, zuhud, khauf dan raja'....

Asas yang ke lima ( mengenal HATI ) menurut Imam Ghazali :...jika direnung hal keadaan HATI maka ada 5 ehwalnya :1. Hati tempat malaikat turunkan ILHAM..manakala syaitan menurunkan was-wasnya...2. Banyak perkara yang membimbangkan HATI ..seperti HATI jadi medan peperangan antara tentera hawa nafsu dengan tentera aqal yang perlukan kawalan dan tidak boleh dilalaikan...3. Banyak khawathir yang m
elintangi HATI..bagaikan anak panah yang jatuh padanya, bagaikan hujan yang turun padanya siang dan malam..4. Banyak pula penyakit-penyakitnya namun penawarnya amat payah kerana HATI tak dapat dilihat,..maka perlukan penilaian berpanjangan, halus tilikannya dan perlukan banyak riyadhah iaitu latihan dan pengajarannya..5. Kebinasaan HATI pula terlalu cepat, kegelinciran lebih cepat dari kuali yang penuh dengan minyak yang menggelegak...'Tidak dinamakan HATI melainkan kerana mudahnya ia berbolak balik'...

Wallahu a'lam....

No comments: